Chi Tiết =>Chọn Đặt Xe

45 Chỗ Hyundai Universe 65B00303

LỘ TRÌNH
Số lượng xe
1
Năm sản xuất
2017
Màu
Ghế
7

Liên hệ

Cần Thơ - 4 giờ
2,600,000đ / LỘ TRÌNH
Cần Thơ - 8 giờ
3,250,000đ / LỘ TRÌNH
Vĩnh Long-Cần Thơ-1 ngày
3,290,000đ / LỘ TRÌNH
Sadec-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / LỘ TRÌNH
Vị Thanh-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / LỘ TRÌNH
Thốt Nốt-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / LỘ TRÌNH
Long Xuyên-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / LỘ TRÌNH
Long Mỹ-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / LỘ TRÌNH
Sóc Trăng-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / LỘ TRÌNH
Bạc Liêu-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / LỘ TRÌNH
Châu Đốc-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / LỘ TRÌNH
Rạch Giá-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / LỘ TRÌNH
Cao Lãnh-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / LỘ TRÌNH
Mỹ Tho-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / LỘ TRÌNH
Trà Vinh-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / LỘ TRÌNH
Gò công-Cần Thơ-1 ngày
6,470,000đ / LỘ TRÌNH
Hồng Ngự-Cần Thơ-1 ngày
6,470,000đ / LỘ TRÌNH
Bến Tre-Cần Thơ-1 ngày
6,470,000đ / LỘ TRÌNH
Hồ Chí Minh-Cần Thơ-1 ngày
7,390,000đ / LỘ TRÌNH
Cà Mau-Cần Thơ-1 ngày
7,390,000đ / LỘ TRÌNH
Hà tiên-Cần Thơ-1 ngày
7,390,000đ / LỘ TRÌNH
Châu Đốc-Hà tiên-Cần Thơ-1 ngày
7,980,000đ / LỘ TRÌNH
Châu Đốc-Hà tiên-Cần Thơ-2 ngày
10,050,000đ / LỘ TRÌNH
Vũng Tàu-Cần Thơ-1 ngày
9,350,000đ / LỘ TRÌNH
Vũng Tàu-Cần Thơ-2 ngày
12,130,000đ / LỘ TRÌNH
Tây Ninh-Cần Thơ-1 ngày
9,590,000đ / LỘ TRÌNH
Mũi Né-Cần Thơ-2 ngày
13,640,000đ / LỘ TRÌNH
Mũi Né-Cần Thơ-3 ngày
15,950,000đ / LỘ TRÌNH
Đà Lạt-Cần Thơ-3 ngày
19,050,000đ / LỘ TRÌNH
Đà Lạt-Cần Thơ-4 ngày
20,900,000đ / LỘ TRÌNH
Buôn Mê Thuột-Cần Thơ-3 ngày
19,230,000đ / LỘ TRÌNH
Buôn Mê Thuột-Cần Thơ-4 ngày
21,950,000đ / LỘ TRÌNH
Nha Trang-Cần Thơ-3 ngày
21,950,000đ / LỘ TRÌNH
Nha Trang-Cần Thơ-4 ngày
23,270,000đ / LỘ TRÌNH
Nha Trang - Đà Lạt-Cantho-4 ngày
26,160,000đ / LỘ TRÌNH
Nha Trang-Đà Lạt-Can tho-5 ngày
28,470,000đ / LỘ TRÌNH
Nha Trang-Đà Lạt-Cantho 6 ngày
30,090,000đ / LỘ TRÌNH
Huế-Cần Thơ-7 ngày
45,760,000đ / LỘ TRÌNH
Huế-Cần Thơ-8 ngày
47,030,000đ / LỘ TRÌNH
Hà Nội-Cần Thơ-11 ngày
74,860,000đ / LỘ TRÌNH
Hà Nội-Cần Thơ-12 ngày
77,940,000đ / LỘ TRÌNH
bank_transfer paypal 2checkout stripe
Accept Cancellation
Tắt kích hoạt
0 Nhận xét