settings
Chi Tiết =>Chọn Đặt Xe

07 Chỗ Toyota Innova 79A12601

GIÁ/1 CHUYẾN
Số lượng xe
1
Hiệu Xe
Toyota Innova
Năm sản xuất
2016
Màu
Ghế
7

Liên hệ

Tên liên hệ
Lam
Điện thoại
0938628289
Email
kenhthuexe@gmail.com
Nhatrang station - Hotel within city-1 way
350,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang station - Vinpearl Resort & vice versa-1 way
350,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang station -Diamond /Amiana resort or vice versa -1 way
390,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Airport Cam Ranh - Hotel center or Vice Verse- 1 way
450,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Airport Cam Ranh - Evason /Amiana Resort or Vice Verse-1 way
580,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Airport Cam Ranh - An Lâm Resort Ninh Vân or Vice Verse-1 way
660,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Six Senses/Diamond Bay/Amiana or vice versa-1 way
350,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha trang- Doc Let/White sand Resort/Ki-em resort/Wild Beach -1 day
900,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Vinpearlland or Hon Tam Pier transfers (2 ways)
4,400,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang city tour-4 hours or I-Resort Mud Spa (2 ways)
550,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha trang - Fusion resort/Cam Ranh Reviera resort (2 ways)
770,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Lunch or Dinner transfers in Nha Trang-2 ways
310,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang - Thap ba mineral or mud spa center-2 ways
550,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang - 100 eggs mineral & mud spa center -2 ways
550,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang - Monkey Islands –Nhatrag in same day -2 ways
750,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
NhaTrang – Ba Ho Spring and Monkeys Islands -2 ways
800,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang-Doc Let Beach & Monkey Islands-1 day
900,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang-Yangbay waterfall in same day-2 ways
990,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang-Doc Let and Dai Lanh-same day-2 ways
1,050,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang-Dam Mon/Van Phong Bay Whales Islands-1 way
1,100,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Phan Rang or vice versa-1 way
1,600,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Ninh Thuan or vice versa-1 way
1,600,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Tuy Hoa or vice versa-1 lượt
1,600,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang – Amanoi Resort or vice versa - 1 way
1,430,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Cam ranh Airport – Amanoi Resort or vice versa -1 way
1,540,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang- An Lam Ninh Van Bay – Amanoi or vice versa-1 way
1,820,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang – Binh Ba or Da Bac Dock or vice versa- 1 way
1,100,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang – Binh Ba or Da Bac Dock or vice versa- 2 way
1,320,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nhatrang –Binh Lap or Ngoc Suong or Vinh Hy vice versa-1 way
1,760,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Dalat and vice versa-1 way
1,820,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Buon Me Thuoc and vice versa -1 way
1,960,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Phan Thiet or vice versa-1 way
1,930,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Quy Nhon or vice versa-1 way
1,930,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Dalat sightseeing -Nha Trang -1 day
1,820,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Buon Ma Thuot sightseeing -Nha Trang -1 day
1,960,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Tuy Hoa sightseeing -Nha Trang -1 day
1,820,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Phan Rang sightseeing -Nha Trang -1 day
1,820,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Ho Chi Minh-1 way
9,020,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Da Nang-1 way
6,220,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang – Hue-1 way
6,770,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Overnight fee for driver - 1 night
290,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
bank_transfer
chấp nhận xóa
Tắt kích hoạt

Viết chi tiết các địa chỉ đón

0 Nhận xét