settings
Chi Tiết =>Chọn Đặt Xe

Thuê Xe 45 Chỗ Hyundai Universe 65B00303

GIÁ/1 CHUYẾN
Số lượng xe
1
Năm sản xuất
2017
Màu
Ghế
7

Liên hệ

Cho Thuê Xe 45 Chỗ Hyundai Universe 65B00303

Cần Thơ - 4 giờ
2,600,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Cần Thơ - 8 giờ
3,250,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Vĩnh Long-Cần Thơ-1 ngày
3,290,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Sadec-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Vị Thanh-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Thốt Nốt-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Long Xuyên-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Long Mỹ-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Sóc Trăng-Cần Thơ-1 ngày
3,870,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Bạc Liêu-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Châu Đốc-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Rạch Giá-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Cao Lãnh-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Mỹ Tho-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Trà Vinh-Cần Thơ-1 ngày
5,780,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Gò công-Cần Thơ-1 ngày
6,470,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hồng Ngự-Cần Thơ-1 ngày
6,470,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Bến Tre-Cần Thơ-1 ngày
6,470,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hồ Chí Minh-Cần Thơ-1 ngày
7,390,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Cà Mau-Cần Thơ-1 ngày
7,390,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hà tiên-Cần Thơ-1 ngày
7,390,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Châu Đốc-Hà tiên-Cần Thơ-1 ngày
7,980,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Châu Đốc-Hà tiên-Cần Thơ-2 ngày
10,050,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Vũng Tàu-Cần Thơ-1 ngày
9,350,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Vũng Tàu-Cần Thơ-2 ngày
12,130,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Tây Ninh-Cần Thơ-1 ngày
9,590,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Mũi Né-Cần Thơ-2 ngày
13,640,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Mũi Né-Cần Thơ-3 ngày
15,950,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Đà Lạt-Cần Thơ-3 ngày
19,050,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Đà Lạt-Cần Thơ-4 ngày
20,900,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Buôn Mê Thuột-Cần Thơ-3 ngày
19,230,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Buôn Mê Thuột-Cần Thơ-4 ngày
21,950,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Cần Thơ-3 ngày
21,950,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Cần Thơ-4 ngày
23,270,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang - Đà Lạt-Cantho-4 ngày
26,160,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Đà Lạt-Can tho-5 ngày
28,470,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Đà Lạt-Cantho 6 ngày
30,090,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Huế-Cần Thơ-7 ngày
45,760,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Huế-Cần Thơ-8 ngày
47,030,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hà Nội-Cần Thơ-11 ngày
74,860,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hà Nội-Cần Thơ-12 ngày
77,940,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
bank_transfer
chấp nhận xóa
Tắt kích hoạt

Viết chi tiết các địa chỉ đón

0 Nhận xét