settings
Chi Tiết =>Chọn Đặt Xe

Thuê Xe 29 Chỗ Isuzu Samco 65B00803

GIÁ/1 CHUYẾN
Số lượng xe
1
Năm sản xuất
2017
Màu
Ghế
7

Liên hệ

Cho Thuê Xe 29 Chỗ Isuzu Samco 65B00803

Cần Thơ - 4 giờ
1,940,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Cần Thơ - 8 giờ
2,360,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Vĩnh Long-Cần Thơ-1 ngày
2,415,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Sadec-Cần Thơ-1 ngày
2,850,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Vị Thanh-Cần Thơ-1 ngày
2,850,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Thốt Nốt-Cần Thơ-1 ngày
2,850,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Long Xuyên-Cần Thơ-1 ngày
2,850,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Long Mỹ-Cần Thơ-1 ngày
2,850,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Sóc Trăng-Cần Thơ-1 ngày
2,850,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Bạc Liêu-Cần Thơ-1 ngày
3,753,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Châu Đốc-Cần Thơ-1 ngày
3,753,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Rạch Giá-Cần Thơ-1 ngày
3,753,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Cao Lãnh-Cần Thơ-1 ngày
3,753,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Mỹ Tho-Cần Thơ-1 ngày
3,753,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Trà Vinh-Cần Thơ-1 ngày
3,753,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Gò công-Cần Thơ-1 ngày
4,250,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hồng Ngự-Cần Thơ-1 ngày
4,110,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Bến Tre-Cần Thơ-1 ngày
4,110,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hồ Chí Minh-Cần Thơ-1 ngày
4,830,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Cà Mau-Cần Thơ-1 ngày
4,830,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hà tiên-Cần Thơ-1 ngày
4,830,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Châu Đốc-Hà tiên-Cần Thơ-1 ngày
5,150,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Châu Đốc-Hà tiên-Cần Thơ-2 ngày
6,720,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Vũng Tàu-Cần Thơ-1 ngày
6,350,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Vũng Tàu-Cần Thơ-2 ngày
8,100,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Tây Ninh-Cần Thơ-1 ngày
6,200,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Mũi Né-Cần Thơ-2 ngày
9,030,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Mũi Né-Cần Thơ-3 ngày
10,600,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Đà Lạt-Cần Thơ-3 ngày
12,550,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Đà Lạt-Cần Thơ-4 ngày
14,350,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Buôn Mê Thuột-Cần Thơ-3 ngày
12,650,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Buôn Mê Thuột-Cần Thơ-4 ngày
14,500,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Cần Thơ-3 ngày
13,700,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Cần Thơ-4 ngày
17,030,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang - Đà Lạt-Cantho-4 ngày
17,200,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Đà Lạt-Can tho-5 ngày
18,850,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Nha Trang-Đà Lạt-Cantho 6 ngày
20,500,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Huế-Cần Thơ-7 ngày
28,300,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Huế-Cần Thơ-8 ngày
31,200,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hà Nội-Cần Thơ-11 ngày
50,800,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
Hà Nội-Cần Thơ-12 ngày
51,950,000đ / GIÁ/1 CHUYẾN
bank_transfer
chấp nhận xóa
Tắt kích hoạt

Viết chi tiết các địa chỉ đón

0 Nhận xét