Bán Logo Hợp Tác Xã Nam Châm 20cm dán 2 bên cánh cửa

Tháng Sáu 30, 2020 Bởi 0 comment

Hợp Tác Xã Kênh Thuê Xe (www.kenhthuexe.com) giới thiệu Bán Logo Hợp Tác Xã Nam Châm 20cm dán 2 bên cánh cửa

1. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy định về việc niêm yết thông tin trên xe ô tô tải;

– Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định xử phạtvi phạm hành chínhtrong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

2. Hợp Tác Xã Kênh Thuê Xe (www.kenhthuexe.com) tư vấn:

2.1. Về quy định về việc niêm yết thông tin trên xe ô tô tải

Hiện nay căn cứ theo phụ lục 26 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy định về việc niêm yết thông tin trên xe ô tô tải. Theo đó, xe ô tô tải phải được niêm yết các thông tin trên cánh cửa xe như:

  1. – Tên đơn vị vận tải( logo hợp tác xã);
  2. – Số điện thoại;
  3. – Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông;
  4. – Khối lượng bản thân;
  5. – Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông.

Đối với trường hợp điều khiển xe ô tô tải tham giao thông không niêm yết các thông tin trên thì có thể bị xử phạt về lỗi không niêm yết thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải.

Như vậy, ở đây việc anh không niêm yết logo trên cánh cửa xe tải. là đã vi phạm và có thể bị xử phạt về lỗi không niêm yết thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải.

2.2. Về mức phạt lỗi không có logo hợp tác xã hai bên cửa xe

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì việc vi phạm có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác, đầy đủ tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa xe ô tô chở hành khách theo quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 28 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Theo quy định, hình phạt bổ sung của lỗi không niêm yết thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải là buộc phải niêm yết đầy đủ thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải chứ không bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Hợp Tác Xã Kênh Thuê Xe (www.kenhthuexe.com) vừa chia sẻ Bán Logo Hợp Tác Xã Nam Châm 20cm dán 2 bên cánh cửa

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *