Danh sách lái xe HTX Kênh Thuê Xe đóng thuế thu nhập cá nhân từ Grab năm 2022

Tháng Ba 27, 2023 Bởi 0 comment

Lái xe kinh doanh từ app Grab tính tháng 1/2022 đến tháng 12/2022.
Khách hàng đã thanh toán = Tổng cước + phí nền tảng
Tổng thu nhập ròng: Tổng cước – phí sử dụng ứng dụng Grab + Thuế ( Thuế vat 10 % thu hộ khách hàng đóng thuế + 1.5% thuế TNCN Grab thu giữ lại, cuối năm tài chính để xác định trên 100 triệu và dưới 100 triệu)
Nếu doanh thu thực nhận trên 100 triệu, Grab gửi HTX để đóng thuế TNCN 1.5% cho lái xe ( HTX sẽ đóng theo mã số thuế cá nhân của lái xe theo doanh thu và số tiền phải đóng vào thuế Nhà nước).

TÊN TÀI XẾBIỂN SỐ XETổng Grab thu hộ thuế TNCN năm 2022
Trên 100 triệu-> Grab đóng thuế,
Dưới 100 triệu=>Grab trả
Đóng thuế từ chạy Grab 2022
Bành Quốc Tiến51G-525.555636171.58Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Đình Mạnh51G-552.401809458.9Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Dương Tín51G-127.901877363.26Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Văn Vinh51G-221.051958706.04Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Viết Ngọc Nhân51G-157.462915866.48Đóng thuế từ chạy Grab
Cao Quang Vinh51G-008.892268879.73Đóng thuế từ chạy Grab
Cao Quốc Nguyên51G-281.173474236.97Đóng thuế từ chạy Grab
Chu Đức Hào51G-726.021986012.5Đóng thuế từ chạy Grab
Đặng Hoàng Nhân51G-565.293157314.39Đóng thuế từ chạy Grab
Đặng Ngọc Quang51G-363.823491988.29Đóng thuế từ chạy Grab
Đào Văn Chiến65A-132.256013796.76Đóng thuế từ chạy Grab
Diệp Minh Tuấn51F-599.473335191.28Đóng thuế từ chạy Grab
Đinh Văn Quang51F-671.712945922.43Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Đức Sơn51G-826.285797046.01Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Văn Chớ51G-499.706239573.32Đóng thuế từ chạy Grab
Dương Tấn Luông51G-376.352812799.91Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Ngọc Hòa51F-229.282449965.44Đóng thuế từ chạy Grab
Hồng Thoại Lương51G-468.173621114.33Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Trọng Bảo51G-658.422359141.47Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Văn Thảo51G-386.236766360.4Đóng thuế từ chạy Grab
Lâm Minh Thạnh51G-321.233700651.29Đóng thuế từ chạy Grab
Lâm Tấn Tài92A-111.804575135.41Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Anh Hải60A-448.142034883.52Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Anh Tuấn51G-150.766614123.1Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Hoài Phương51G-515.422817821.58Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Minh Đảo63A-048.582293405.87Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Ngọc Thắng51F-475.375282279.17Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Quốc Toản51G-688.246885793.37Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Thanh Phong51G-635.226037933.71Đóng thuế từ chạy Grab
Lý Văn Quang51G-446.325561347.97Đóng thuế từ chạy Grab
Mai Văn Cương51G-111.345916449.63Đóng thuế từ chạy Grab
Mè Văn Nông51H-570.563614412.48Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Anh Dũng51A-848.672032956.07Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Bảo Phát51G-193.784757491.09Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đăng Tùng51G-666.853217297.92Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đức Hiếu51G-413.005217018.55Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đức Tâm51F-422.344926725.75Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đức Thái51F-909.253745522.91Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Duy Hùng51G-545.946036052.09Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Gia Trung51G-497.863779626.26Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Huy51G-815.264116531.26Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Nam Trân94A-019.314114255.87Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Sơn51G-078.221877864.4Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Huệ Toàn70A-174.675079091.66Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hữu Phương51G-407.124836470.11Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Huy Đăng51H-685.272968522.15Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Khắc Dũng51G-348.744652945.64Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Mạnh Cường51G-403.123051667.08Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Ngọc Thoan51G-036.011659871.41Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Phương Toàn51G-515.422739122.35Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Sỹ Huân51G-104.936159645.24Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Chinh51F-726.592212544.45Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Đủng51G-225.734471444.84Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Hải51G-137.542339567.61Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Luân51G-580.443326944.51Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Thúy61A-512.513865423.88Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Trinh51G-629.363647424.99Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Tuấn51G-402.366094439.59Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Viết Lân51G-507.973663500Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Viết Quang51G-838.227319288.41Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Hùng Minh62A-052.723186205.67Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Minh Hậu51F-913.944462481.43Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Thái Hùng51F-449.634606292.72Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Lĩnh51G-112.964327010.42Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Lực61A-438.152459114.97Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Xuân51G-498.611524296.97Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Hiệp Thuận51G-831.985132115.91Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Hữu Nam51G-812.285982233.52Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Thành Lợi51G-156.642331285.41Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Thế Hùng51G-834.015648687.68Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Trung Tính51G-120.053577975.19Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Xích Long51G-527.287469325.76Đóng thuế từ chạy Grab
Phí Hữu Điệp51G-104.935872420.73Đóng thuế từ chạy Grab
Tạ Thanh Vũ51G-265.953915407.7Đóng thuế từ chạy Grab
Tạ Văn Nam51G-594.804654312.52Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Bá Biền61A-454.673259387.31Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Cao Hùng51G-518.822370112.34Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Chí Hiếu51G-261.173356712.12Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Cu51G-823.802311484.28Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hoàng Long51F-949.513124779.72Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hoàng Thông51G-634.412267385.43Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hữu Nhơn51F-626.583391354.16Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Thanh Phong51G-599.181641947.92Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Thiện Thanh51G-246.001798766.67Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Sức51G-155.041948302.08Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Cường51F-591.566042808.69Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Duy 51G-830.962686924.42Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Hưng61A-464.973971580.31Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Phước51G-380.482501625.66Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Vĩnh Tùng51G-626.578091861.01Đóng thuế từ chạy Grab
Trịnh Hoàng Tâm51F-702.591772097.34Đóng thuế từ chạy Grab
Trịnh Ngọc Huy51G-706.532877896.17Đóng thuế từ chạy Grab
Trịnh Trần Giang Tuyên51G-576.102064898.49Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Đức Thịnh51G-411.251737698.78Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Huỳnh Thái Phương51G-654.252187385.98Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Quốc Khánh51G-229.894676245.86Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Thanh Xuân51G-584.422239011.11Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Văn Tài51G-368.571821437.58Đóng thuế từ chạy Grab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *